Tag Archives: quá trình phát triển

Tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình phát triển cỏ nhân tạo

Tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình phát triển cỏ nhân tạo

1. Nguồn gốc cỏ nhân tạo Cỏ nhân tạo xuất hiện ở Hoa Kỳ vào những năm 60 của thế kỷ XX. Cỏ nhân tạo được sử dụng lần đầu tiên ở góc sân vận động Astrodomo của Mỹ, khi