Tag Archives: thị trường cỏ nhân tạo

Tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình phát triển cỏ nhân tạo

Tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình phát triển cỏ nhân tạo

1. Nguồn gốc cỏ nhân tạo Cỏ nhân tạo xuất hiện ở Hoa Kỳ vào những năm 60 của thế kỷ XX. Cỏ nhân tạo được sử dụng lần đầu tiên ở góc sân vận động Astrodomo của Mỹ, khi

Một vài mô hình sân golf cỏ nhân tạo tiêu chuẩn

Một vài mô hình sân golf cỏ nhân tạo tiêu chuẩn

Mô hình sân golf cỏ nhân tạo tiêu chuẩn là mô hình sân golf có 18 lỗ, đòi hỏi diện tích đất làm sân rất lớn, chi phí đầu tư, lắp đặt cỏ nhân tạo rất cao. Mô hình sân